Dr. Kjersti Strømmen startet på Lade Legesenter 01.04.19. Hun har tatt over hjemmelen til Dr. Nils Peter Sundt.